Oferim o gamă largă de servicii, de la identificarea tehnologiilor cu potențial dezvoltate de actorii din regiune, până la comercializarea lor pe piețe internaționale.

1. Cicluri de inovare

In cadrul unui program de comercializare de 12 -14 luni, oferim:
• Management de proiect: identificarea nevoilor de inovare și a inovațiilor din regiunea NE, identificarea actorilor potențiali beneficiari ai serviciilor centrului, dezvoltarea unui portal web dedicat promovării centrului care va avea rol de creștere a vizibilității.
• Identificare beneficiari potențiali: unități de CDI, societăți comerciale mature sau start-up-uri, universități și companiile spin-off ale acestora, inovatori, antreprenori, studenți cu idei de afaceri la început de drum
• Validare tehnică și evaluare comercială: analize ale ofertelor de produse/servicii/tehnologii oferite de beneficiari, pentru identificarea potențialul de dezvoltare, obiectivele de marketing, maturitatea, concurența. Vom selecta ulterior tehnologiile cu potențialul de comercializare cel mai mare, care sunt ”cel mai aproape de piață”.
• Networking și facilitarea de parteneriate beneficiarii Centrului TT @ Iași vor avea ocazii de a cunoaște un grup important de oameni de afaceri, lideri de opinie, cercetători de marcă din țări cu activitate de CDI mai dezvoltată și business angels cu apetit pentru inovații și start-up-uri inovative. Vor avea ocazia să-și facă cunoscute rezultatele CD și inovațiile proprii, să facă schimb de contacte și idei, să primească feedback privind modelele de afaceri proprii, să încheie parteneriate strategice.
• Organizarea de evenimente de promovare a inovațiilor locale: invitarea tuturor actorilor identificați la evenimente de tip seminarii, ateliere de lucru pentru promovare, schimb de idei, motivare, prezentarea de noutăți pe piața globală în domeniile de interes
• Mentorat Beneficiarii identificați care propun tehnologii cu potențial pentru piața globală vor beneficia de sesiuni de mentorat la nivel înalt de performanță cu lideri consacrați locali și internaționali identificați prin parteneriatele companiei, din medii antreprenoriale efervescente.

2. Servicii specilizate

• Identificarea nevoilor de transfer tehnologic în ariile de interes.
• Promovarea rezultatelor CDI pe piaţă, prin intermedierea cererii cu oferta de CDI
• Asistenţă şi consultanţă la aplicarea şi achiziţionarea de tehnologii: consultanţă privind negocierea şi întocmirea contractelor de cercetare, a contractelor de servicii sau a acordurilor de parteneriat
• Monitorizarea dezvoltării tehnologice în plan intern şi internaţional pe sectoarele și domeniile de interes
• Facilitarea de legături cu rețele internaționale de antreprenori și investitori
• Crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate
• Servicii de validare tehnologică: colaborare cu profesioniști în domenii specifice pentru evaluare și validare tehnologică
• Organizare evenimente: centrul va invita în România voci marcante de cercetători internaționali și oameni de afaceri
• Servicii juridice: colaborare cu experți juridici în spețe de IP, licențiere, brevetare, contracte de diverse tipuri
• Servicii financiar-contabile: colaborare cu expeți financiari pentru modelarea financiară a afacerii sau analize cost-beneficiu

3. Consultanță și finanțare

• Analize şi indicatori ai eficienţei inovării: elaborează studii, rapoarte, analize privind informarea mediului academic şi a celui de afaceri
• Identificare de investitori și business angels în vederea obținerii de investiții
• Consultanță pentru scrierea de proiecte
• Management de proiect
• Managemenet strategic
• Managementul afacerilor

4. Training și mentorat

• Training-uri pe tematică specifică de antreprenoriat, comercializare, inovare, managementul inovării, protejarea proprietății intelectuale,
• Training-uri pe servicii suport: fiscalitate, ICT, resurse umane, juridic
• Organizarea de evenimente de promovare a inovațiilor locale: invitarea tuturor actorilor identificați la evenimente de tip seminarii, ateliere de lucru pentru promovare, schimb de idei, motivare, prezentarea de noutăți pe piața globală în domeniile de interes
• Mentorat Beneficiarii identificați care propun tehnologii cu potențial pentru piața globală vor beneficia de sesiuni de mentorat la nivel înalt de performanță cu lideri consacrați locali și internaționali identificați prin parteneriatele companiei, din medii antreprenoriale efervescente.